Kapacitetsbrist vattenverk

Uppdatering 2021-06-17

Perstorps kommun blev delägare i NSVA den 1 januari 2020. Sedan dess har omfattande åtgärder pågått för att öka produktionskapaciteten i vattenverken för att möta efterfrågan på kommunalt dricksvatten från kunderna.

I november 2020 presenterades ett åtgärdsprogram för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar att öka kapaciteten. Järnutfällningen i råvattnet som NSVA berättat om tidigare är ett stort problem och en av anledningarna till att reningskapaciteten behöver utökas för att kunna producera mer dricksvatten. Nu är mer bassängvolym byggd och i början av juni 2021 driftsattes den. NSVA kan redan nu i mitten av juni se att åtgärderna ger resultat och att maskinerna i vattenverken är något mindre ansträngda jämfört med förra sommaren.

Tre nya råvattenbrunnar är borrade varav två numera är i bruk. De kapacitetshöjande åtgärderna har hittills gett lyckat resultat men det är fortsatt viktigt att vara vattensmart och spara på vattnet.

Fler åtgärder som löpande ska förbättras är en del tekniska processer på anläggningarna. Även vattentorn och reservoarer har inspekterats så att renovering- och underhållsplaner kan tas fram. Befintliga brunnar inspekteras och även dessa ska få planer för renovering och underhåll.

Utöver detta pågår ett systematiskt arbete med att hitta läckor och där kan även kommuninvånarna göra en insats. Om du som vistats i kommunen ser sättningar i marken, stora blöta partier eller vattensamlingar där det normalt inte brukar finnas, hör av dig till NSVA på 010-490 97 00. Vi har jour dygnet runt.

Smarta val för fortsatt bekväm livsstil

Bevattning, speciellt av gräsmatta samt poolfyllning, är en källa till hög dricksvattenförbrukning under sommaren. Om du följer våra råd kring detta räcker dricksvattnet. Även läckande ledningar, droppande kranar och rinnande toaletter förbrukar mycket vatten sett till ett helt år. Ett så litet hål som en sytråd (0,3 mm) läcker 40 000 liter på ett år. Det motsvarar 200 badkar fulla med vatten. Ett hål stort som en grov synål (0,9 mm), exempelvis en rinnande toalett, läcker 300 000 liter per år. Det motsvarar 1 500 badkar fulla med vatten.

Fyll poolen under natten

Fyll poolen sakta och under natten, stäm gärna av med grannen så ni fyller vid olika tidpunkter. Se också till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Få en fin trädgård och spara vatten

 • Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen med kanna eller vattenslang som du håller i handen – undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast och det mesta vattnet avdunstar utan att göra nytta.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning
 • Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre i september och framåt.

Så sparar du vatten i vardagen

 • Duscha i stället för att bada.
 • Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
 • Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur dem med hushållspapper, i stället för att skölja dem.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll i stället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
 • Kör inte disk- eller tvättmaskin förrän de är fulla.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar vi att du fyller den sakta och på natten. Se också till att den är tät och att reningen fungerar, så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Tvätta bilen på en biltvätt.

Läs mer om spara vatten-tips.

Arkiv

Publicerat 30 oktober 2020

Sedan våren 2020 har de rått kapacitetsbrist i vattenverken i Perstorps kommun. En förväntad minskning av vattenproduktionen under hösten har uteblivit. 

Första veckan i oktober låg vattenproduktionen på nästan samma nivåer som i början av juli. Cirka 300-400 kubik vatten producerades mer per dygn i oktober jämfört med tidigare år. Det är mycket med de resurser som finns att tillgå.

Den höga vattenproduktionen har även gett upphov till misstankar om läckor på rörnätet. Personal har hittat läckor och sökandet fortsätter. NSVA tar gärna emot tips från allmänheten. Hör av dig till NSVA på 010-490 97 00, för varje droppe räknas.

Hög järnhalt i råvattnet

Olika insatser har gjorts under sommaren och insatser pågår även under hösten 2020. Främsta anledningen till att produktionen inte kan höjas i vattenverken beror på att råvattnets kvalitet drastiskt har förändrats jämfört med tidigare och att anläggningarna inte är optimerade för den råvattenkvalitet som finns idag. Till exempel måste höga järnhalter renas bort innan det blir ett godkänt dricksvatten. Järnet som renas bort sätter igen sandfiltret i infiltrationsbassängen. Dessutom måste skumning av infiltrationsbassängen göras varannan till var tredje vecka jämfört med tidigare då det räckt med en till två gånger per år.

Tester pågår

Personalen på avdelning Dricksvatten genomför olika tester och kontroller. Bland annat:

 • undersöks det om nya brunnar behövs och var de ska placeras.
 • genomförs olika försök för att få till en bättre rening av råvattnet.
 • planeras nya reningssteg för att öka kapaciteten i vattenverken.

Testerna ligger till grund för de långsiktigt hållbara lösningar och åtgärder som NSVA kommer att föreslå för kommunen, men testerna tar tid att genomföra. Hur länge kapacitetsbristen i vattenverken fortsätter beror på hur försöken går.

Fotot med spaden visar det lock av järn som sätter igen sandfiltret. Nedersta fotot visar hur järnet satt igen sandfiltret även på djupet.