Örkelljunga: Turabygge- och Kungsvägen – pumpning och provtagning på dricksvattenledning

I samband med en kontroll av dricksvattennivåerna i Örkelljunga kommer NSVA genomföra provtagning och pumpning på dricksvattennätet.

Detta gör vi

NSVA kommer ta prover på olika provpunkter i tre månaders tid. Det kommer tas två olika typer av dricksvattenprover: kontroll av nivåer och kontroll av vattenkvalitén. I samband med provtagningen kommer NSVA att pumpa ut vatten från två platser, vattnet leds vidare ut i närmaste vattendrag. Arbetet kommer att utföras i skogspartiet mellan Turabygge- och Kungsvägen.

Så påverkas du

NSVAs arbete kommer inte påverka eller störa omgivningen, men pumpningen av vatten kommer att synas där arbetet utförs.