Örkelljunga: Orrstigen, Hökstigen, Tjäderstigen och Fasanstigen – VA-arbete

NSVA kommer byta ut vatten- och avloppsledningarna i Orrstigen. Avloppsledningen byts ut då det har varit problem med upprepade stopp. Vi passar samtidigt på att byta ut vattenledningen.

Det här gör vi

Byte av vatten- och avloppsledningarna i Orrstigen. Nya ledningar kommer att anläggas i hela gatan.

Så påverkas du

Orrstigen kommer att stängas av för genomfart. Trafiken kommer att ledas om via omkringliggande gator. Det kommer förekomma en del buller på dagarna. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.