Mås-, And- och Sjöfågelvägen: Byte av vattenledning

Med start den 21 februari 2022 kommer vi att byta VA-ledningar på Måsvägen, Andvägen och den del av Sjöfågelvägen som ligger mellan de båda gatorna.

Det här gör vi
NSVA kommer att byta ut vattenledningar.

Så påverkas du
Vid byte av ledningarna kopplar vi in provisoriskt vatten. I samband med inkopplingsarbetena kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt.

Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.