Ven: Nämndemansvägen – anslutning av avlopp och dricksvatten

Nämndemansgården på Ven ska ansluta sig till det kommunala dricksvatten och avloppsnätet.

Det här gör vi

NCC kommer schakta längs med Nämndemansvägen för att ansluta till befintligt nät.

Så påverkas du

Adresser som påverkas av arbetet är Nämndemansvägen 22, Nämndemansvägen 26 och
Nämndemansvägen 59.
Arbetet medför en del buller och vibrationer från grävmaskiner. Trafiken påverkas, det kommer att bli att trångt på Nämndemansvägen men möjligt att komma förbi.