Landskrona: Varvsvägen – Renovering av VA-ledningar

Landskrona stad har asfalterat om Varvsvägen på sträckan mellan Lundåkragatan och Andra Tvärgatan. I samband med detta arbete har NSVA även renoverat VA-ledningarna i gatan. Det som återstår är ett antal garantiåtaganden.

Vad gör vi
Första etappen av Varvsvägen, som sträckte sig mellan Ringvägen och Lundåkragatan, utfördes 2018.
Andra etappen som avsåg Varvsvägen på sträckan mellan Lundåkragatan och Andra Tvärgatan utfördes under 2021.
Efter de schaktfria renoveringarna av avloppsledningarna under 2021 har det uppstått ett antal garantiåtaganden. Dessa kommer att utföras innan sommaren 2022. Det kommer inte att grävas något mer i Varvsvägen men på vissa sträckor som renoverats genom schaktfria metoder så kommer detta arbete helt enkelt att behöva göras om.

Så påverkas du
Framkomligheten på Varvsvägen kommer tidvis att vara begränsad under tiden som garantiåtgärderna kommer att utföras. Precis som tidigare gånger kommer en del trafikstörningar att uppstå. I dagsläget ser det ut som att Varvsvägen kommer att hållas öppen för genomfartstrafik under hela entreprenaden, men stundtals kommer endast ett körfält att vara öppet. Trafiken till och från tvärgator kommer att anpassas så att man kan komma in och ut på ett eller annat sätt.