Landskrona: Varvsvägen – Renovering av VA-ledningar

Landskrona stad ska under kommande år asfaltera om Varvsvägen på sträckan mellan Lundåkragatan och Andra Tvärgatan. Inför detta arbete kommer NSVA att renovera VA-ledningarna i gatan.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA rekommenderar att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan vattnet används till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Framkomligheten på Varvsvägen kommer tidvis att vara begränsad. Mer information kommer hur trafiken dras om.