Landskrona: Varvsvägen – Renovering av VA-ledningar

Landskrona stad ska under kommande år asfaltera om Varvsvägen på sträckan mellan Lundåkragatan och Andra Tvärgatan. Inför detta arbete kommer NSVA att renovera VA-ledningarna i gatan.

Vad gör vi

Första etappen av Varvsvägen, som sträckte sig mellan Ringvägen och Lundåkragatan, utfördes 2018.

Andra etappen som nu ska göras avser Varvsvägen på sträckan mellan Lundåkragatan och Andra Tvärgatan. Arbetet kommer att delas upp i två delar där arbete på vattenledningarna och avloppsledningarna är uppdelade i två olika deletapper. Entreprenadarbetet gällande vattenledningarna kommer att påbörjas efter påsk och vara klart framåt sommaren. Därefter kommer ett separat arbete att utföras i höst då man kommer att renovera avloppsledningarna i gatan genom schaktfria metoder.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA rekommenderar att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan vattnet används till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Framkomligheten på Varvsvägen kommer tidvis att vara begränsad. En del trafikstörningar kan komma att uppstå. I dagsläget ser det ut som att Varvsvägen kommer att hållas öppen för genomfartstrafik under hela entreprenaden, men stundtals kommer endast ett körfält att vara öppet. Trafiken till och från tvärgator kommer att anpassas så att man kan komma in och ut på ett eller annat sätt.