Landskrona: Strandvägen – Byte av VA-ledningar

Med start i början av 2020 kommer NSVA tillsammans med Landskrona stad att påbörja underhåll och ombyggnad av Strandvägen, i sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet är andra etappen av ett projekt som påbörjades 2014. 

Detta gör vi

NSVA behöver byta ut gamla VA-ledningar som finns längs sträckan och i samband med detta passar Landskrona stad på att bygga om gatan för ökad trafiksäkerhet, trivsel och trygghet. Projektet är omfattande och planeras pågå från våren 2020 till våren 2022. Förberedande arbeten kommer att göras 2019.

Så påverkas du

Då det kommer att ske markvibrationsalstrande arbete i närheten av fastigheter i berört område, kommer NSVA att utföra syneförrättning av fastigheterna innan byggstart. Fastighetsägarna kommer att bli kontaktade av besiktningsföretaget Forcit Consulting AB.

Arbetena påverkar dig som boende, besökare eller förbipasserande när Strandvägen successivt, i etapper, grävs upp. Vid dessa tillfällen skyltar vi omledningsvägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik. Vi ber om er förståelse för detta.

Observera: Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Observera: Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.