Landskrona: Östergatan – Byte till ny avloppsledning

Avloppsledningen i gatan har dåligt fall och orsakar problem till närliggande fastigheter. Därför behöver ledningen läggas om.

Detta gör vi

Vi gräver upp cirka 30 meter av gatan, tar bort den gamla ledningen och lägger cirka 20 meter ny ledning.

Så påverkas du

Arbetet avser Östergatan 97 och 98. Trafiken påverkas när 30 meter av gatan stängs av under arbetets gång. Gående kan passera och boende kommer åt sina fastigheter. Det kommer att bli en del buller och vibrationer men avloppen fungerar och kan användas som vanligt.