Landskrona: Onsjögatan – byte av VA-ledningar

Upprepade driftstörningar på vattenledningen och ett konstaterat dåligt skick på dag- och spillvattenledningar har gjort att NSVA nu ska byta ut de befintliga VA-ledningarna i Onsjögatan.

Det här gör vi

NSVA byter ut VA-ledningarna i Onsjögatan för att kunna säkerställa leveransen av VA även i framtiden. Arbetet kommer innebära att nya vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar läggs i gatan.

Så påverkas du

Under arbetets gång kommer det att vara störningar i trafiken samt förekomma buller och damm. I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten. NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Så påverkas trafiken
Gatan kommer att vara avstängd periodvis men man ska kunna komma till sin fastighet till fots hela tiden. Biltrafik till fastigheten kommer att vara begränsad när vi schaktar utanför fastigheten.