Landskrona: Norra Långgatan – byte av VA-ledningar

På Norra Långgatan kommer ett samverkansprojekt tillsammans med Landskrona stad genomföras. NSVA kommer att se över VA-ledningarna och Landskrona stad kommer att omgestalta gatan.

Bakgrund

Landskrona stad kommer att genomföra en omgestalning av Norra Långgatan och innan detta arbete påbörjas, passar NSVA på att lägga om VA-ledningarna. Vattenledningen som ligger där nu är från 1902 och behöver därför bytas. NSVA kommer även undersöka om avloppsledningen och dagvattenledningen behöver bytas.

Detta gör vi

Under hösten 2021 kommer vi att starta upp projektering av Norra Långgatan. Uppdraget utförs i samverkan med Landskrona Stad. Grävarbetet utförs våren 2022.

Så påverkas du

Du ser kanske olika entreprenörer utföra förberedande uppdrag som till exempel markprovtagningar, fastighetsbesiktningar och undersökningar för kommande gestaltningar med mera.