Landskrona: Norra Långgatan – byte av VA-ledningar

På Norra Långgatan genomför NSVA ett samverkansprojekt tillsammans med Landskrona stad. NSVA ser över VA-ledningarna och Landskrona stad kommer i samma veva att omgestalta gatan.

Bakgrund

Landskrona stad kommer att genomföra en omgestaltning av Norra Långgatan och innan detta arbete påbörjas passar NSVA på att lägga om VA-ledningarna. Vattenledningen som ligger där nu är från 1902 och behöver därför bytas. NSVA kommer även att lägga om dagvattenledningen.

Detta gör vi

Upphandling av entreprenör är slutförd och vi börjar gräva i slutet av augusti. Vi börjar att gräva från den östra sidan av Norra Långgatan och går mot Rådhusgatan.

Så påverkas du

  • Framkomligheten begränsas och delar av gatan stängs när den successivt grävs upp. Vi kommer att skylta upp omledningsvägar. Gående och cyklister kommer alltid fram.
  • Det kan även förekomma störningar i form av buller och damm, etcetera.
  • I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.