Landskrona: Kvarntorget och Vagnmansgatan – VA-separering

Under perioden 2017-2020 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

Detta gör vi

Uppdatering av projektet:

  • Entreprenadarbetet i Vagnmansgatan har slutförts.
  • Inventering/undersökningar av fastigheternas VA-anslutningar har utförts.
  • Slutliga förbindelsepunkter har presenterats för Vagnmansgatan.
  • Efterbesiktning av fastigheter i Vagnmansgatan utförd.
  • Projektering har utförts för Bytaregatan, Salpetergatan och Kvarntorget och upphandling av entreprenad är slutförd.
  • Besiktningsfirman Bergsäker har utfört förbesiktning av fastigheter på/kring Bytaregatan, Salpetergatan och Kvarntorget.

Kommande arbete:

  • Entreprenad Bytaregatan, Salpetergatan och Kvarntorget påbörjas 24/6 med lite förberedande arbete för att sedan starta vecka 32 och pågå fram till slutet av februari 2020.

Så påverkas du

Krav på att separera spillvatten och dagvatten på din fastighet, om dessa inte redan är separerade, kommer att ställas. Detta ska vara utfört senast nio månader efter färdigställda och presenterade förbindelsepunkter i mark.

Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

Under projektets entreprenad kommer det att bli trafikstörningar och inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan. Störningar i form av maskinljud och vibrationer kommer att uppstå. Vi ber om överseende med detta.