Landskrona: Föreningsgatan – Byte av vattenledning samt separering av spill- och dagvatten

NSVA byter och renoverar VA-ledningar i Föreningsgatan mellan Ringvägen och Regeringsgatan. Detta sker i samband med att Landskrona stad bygger om gatan för ökad trafiksäkerhet.

Detta gör vi

NSVA byter ut vattenledningar samt separerar och sanerar spill- och dagvattenledningar. Allt medan ledningssystemen åtgärdas i etapper arbetar Landskrona stad med att gestalta om gaturummet. Ombyggnaden innebär ökad trafiksäkerhet längs med hela gatan.

Bakgrund

I dag finns en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket. Samtidigt byts dricksvattenledningen ut där delar av ledningen är från 1908. På så vis framtidssäkras leveransen av vatten och avlopp.

Preliminär tidplan

Arbetet börjar i östra delen vid Ringvägen och kommer sedan att förflyttas etappvis västerut mot Regeringsgatan.

 • Etapp 1: Ringvägen – Hantverkargatan. Öppnades för trafik den 20 april 2022.
 • Etapp 2: Hantverkargatan – Östergatan. Öppnades för trafik den 20 april 2022.
 • Etapp 3: Östergatan – Ödmanssonsgatan. Öppnades för trafik i oktober 2022.
 • Etapp 4: Ödmanssonsgatan – Seminariegatan. Pågår. Öppnas för trafik när asfalteringen är gjord i månadsskiftet april-maj 2023.
 • Etapp 5: Seminariegatan – Regeringsgatan. Öppnades för trafik den 23 december 2022.

Det sista lagret asfalt, det så kallade slitlagret, kommer att läggas under april-maj 2023.

Så påverkas du

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och verkar längs med Föreningsgatan och ber dig ha överseende med ombyggnationen. För fastighetsägare och näringsidkare kommer information och kommunikation ske löpande då förutsättningarna är olika beroende var arbetet befinner sig för tillfället.

 • Framkomligheten kommer att vara begränsad när gatan successivt grävs upp. Vid de tillfällena skyltar vi upp omledningsvägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik.
 • I korta perioder kommer du som har uppfart eller garage på din tomt inte ha tillgång till denna. Vi meddelar detta i god tid innan.
 • Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm, vibrationer etc. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.
 • Inskränkningar i parkeringsmöjligheterna i området kommer att uppstå.
 • Kollektivtrafiken påverkas under byggtiden. Mer information om hur stadsbussens linje 1 och 2 går hittar du på Skånetrafikens hemsida eller i deras app.
 • I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.