Landskrona: Carl XI:s väg – Byte av vattenledningar

I samband med att Landskrona stad ska omgestalta Carl XI:s Väg passar NSVA på att byta vattenledningar enligt markering i kartan nedan.

Detta gör vi

NSVA byter dricksvattenledningar samt spillvattenledningar (avloppsledningar).

Så påverkas du

Trafiken leds om, i vissa fall stängs ett körfält i taget för att minimera störningar. Du som har uppfart eller garage ut mot gatan kommer har begränsad tillgång till denna i samband med att arbete utförs utanför din fastighet.

Kollektivtrafiken leds om till en näraliggande gata under vissa tider.

Du som bor i området kommer att få informationsbrev under projektets gång i samband med ändringar eller större händelser i projektet. Entreprenören kontaktar de fastighetsägare som inte kan nå sin fastighet med bil inför att vi flyttar schakten inom en etapp.