Häljarp: Skol- och Olofstorpsvägen – separering och renovering av VA-ledningar

NSVA kommer lägga en ny vattenledning och se över spillvattenledningen på Skol- och Olofstorpsvägen i Häljarp. VA-arbetet beräknas pågå fram till december 2021.

Detta gör vi

Talldungens förskola har drabbats av vattenläckor den senaste tiden. Vattenledningen är från 1960-talet och består av galvaniserat stål. Galvningen slits med tiden bort och röret börjar rosta med vattenläckor som följd.

NSVA kommer att lägga ny vattenledning i plast som bättre står emot tidens tand. Vi kommer även att se över spillvattenledningen (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Denna ledning kommer att relinas den största sträckan, vilket innebär att ett nytt rör läggs i det befintliga. Men den sista biten av ledningen ut i Olofstorpsvägen kommer att läggas om, då den är i så dåligt skick att vi passar på att åtgärda det samtidigt. Vi kommer även sätta en ny nedstigningsbrunn på den befintliga ledningen i gatan.

Så påverkas du

Grävningen kommer att innebära att gång- och cykelvägen från Talldungens förskola ut mot Olofstorpsvägen kommer att vara avstängd under entreprenaden. Grävdjupet där NSVA lägger om vattenledningen kommer att vara 1,5-2 meter, då vattenledningen ska ligga på frostfritt djup.

När den nya vattenledningen ska tas i bruk kommer entreprenören att behöva stänga av vattnet i området under några timmar, men dag och tid kommer att meddelas innan detta sker. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Arbetet med sista biten av spillvattenledningen ut mot Olofstorpsvägen, innebär att Olofstorpsvägen kommer att vara avstängd för trafik under tiden arbetet med att sätta ny brunn och gräva för ledning pågår. Vi beräknar att arbetet kommer att ta ungefär en vecka. Tydlig omledning av trafik kommer att ske. Området där arbetet pågår kommer att vara inhägnat för allas säkerhet.