Häljarp: Skol- och Olofstorpsvägen – separering och renovering av VA-ledningar

NSVA har lagt en ny vattenledning och ser närmast över spillvattenledningen på Skol- och Olofstorpsvägen i Häljarp. 

Detta gör vi

Eftersom Talldungens förskola har drabbats av vattenläckor den senaste tiden har vi bytt ut vattenledningen under hösten.

Vi har även byggt en ny nedstigningsbrunn till spillvattenledningen, den ledning som hanterar vatten från till exempel toaletter, bad och disk. Det arbete som kvarstår är att relina spillvattenledningen, vilket innebär att ett nytt rör läggs i det redan befintliga.

Så påverkas du

Reliningen kommer att innebära att gång- och cykelvägen från Talldungens förskola ut mot Olofstorpsvägen kommer att vara avstängd under entreprenaden. Arbetet kommer bara att innebära störning under någon dag då allt grävarbete är avslutat.

När den nya vattenledningen ska tas i bruk kommer entreprenören att behöva stänga av vattnet i området under några timmar. I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.