Helsingborg: Wetterlingsgatan – separering av VA-ledningar

I delar av Wetterlingsgatan har det legat en kombinerad ledning som tagit hand om både spillvatten och dagvatten. NSVA har anlagt separata ledningar för dag- och spillvatten och på så vis minskar risken för källaröversvämningar och belastning på våra reningsverk. 

Detta har vi gjort
I östra delen av Wetterlingsgatan har vi lagt ner separata ledningar för dag- och spillvatten och i den västra delen bytte vi ut samtliga ledningar på grund av ålder och skick.

Så påverkas du

Allt ledningsarbete är klart. Det som återstår är att återställa småstenen i vändplatsen utanför badhuset. På ytan utanför ICA samt parkeringsplatsen kommer Helsingborgs stad att påbörja ett arbete under 2023.