Wetterlingsgatan: Separering av VA-ledningar

I delar av Wetterlingsgatan ligger det idag en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten och dagvatten. Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskas risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Delar av gatorna Carl Krooks gata, Nedre Holländaregatan, Södergatan berörs.

Det här gör vi
I östra delen av Wetterlingsgatan lägger vi ner separata ledningar för dag- och spillvatten och i den västra delen byter vi ut samtliga ledningar på grund av ålder och skick.

Så påverkas du
I den västra delen är det bara gående som kommer att bli påverkade av arbetet då det kommer stängas av runt arbetsområdet men man kommer under hela tiden kunna gå till och från sitt boende samt ingången till ICA kommer vara tillgänglig hela tiden. På östra sidan kommer man att kunna gå på trottoarerna men delar av vägen kommer att stängas av. Vägen på östra sidan kommer att stängas av i takt med att arbetet flyttar sig i gatan. En del av parkeringarna längs med badhuset kommer då också att stängas av.

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt.

Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning.
Läs mer om råd kring missfärgat vatten.