Vallåkra: Byte av VA-ledningar

Med start den 1 november kommer NSVA att påbörja etapp två av VA-arbetet i Vallåkra. Etapp två berör Tallstigen och arbetet kommer att utföras av NCC.

Detta gör vi

Dag- och spillvattenledningarna samt en del dricksvattenledningar är uttjänta och behöver bytas ut. NSVA kommer därför att lägga ner nya ledningar för detta.

Så påverkas du

Framkomligheten på berörd gata kommer under VA-arbetet att vara begränsad. Gatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Alternativa vägar kommer att finnas och dessa skyltas i god tid innan störningen. Parkeringsmöjligheterna på gatan kommer att påverkas. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc. Vi ber om er förståelse för detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.