För byggherrar i Oceanhamnen

Vem ansvarar för vad i systemet?

Drift- och underhållsinstruktionerna från leverantören av matavfallskvarn och vakuumtoaletter ska alltid följas. Det är styrelsen eller den tekniska förvaltaren i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att informera och utbilda hyresgästerna. För vanlig service och underhåll kan VVS-firmor anlitas. NSVA har inget ansvar för systemet innanför fastighetsgränsen, vårt ansvar börjar vid den kommunala marken.

Tekniska beskrivningar

Vakuumtoalettsystem

Matavfallsystem