För byggherrar i Oceanhamnen

Illustrationen visar de tre rör som går från bostad i Oceanhamnen till utvecklingsanläggningen på RecoLab. Illustration: NSR.

Inom ramen för Helsingborgs stads stadsutvecklingsprojekt H+ byggs spillvattensystemet ”Tre rör ut” i Oceanhamnen. Systemet innefattar separata spillvattenledningar för matavfall, gråvatten och svartvatten. Läs mer om systemet. 

Tekniska beskrivningar

Här hittar du som är byggherre i Oceanhamnen instruktioner och tekniska skrifter för vakuumtoalett, matavfallskvarn och driftsättning av spillvattensystemet ”Tre rör ut”.

Anslutningsinstruktion för driftsättning av spillvattensystemet ”Tre rör ut”: I denna instruktion hittar du rutiner som ska beaktas vid anslutning av fastigheter med spillvattensystemet ”Tre rör ut” till det allmänna spillvattennätet.

Vakuumtoalettsystem: Denna skrift ska fungera som ett hjälpmedel för VVS-projektören och/eller fastighetsägaren vid utformning av system för vakuumtoalett. Skriften innehåller en beskrivning av de viktigaste funktionskraven för tekniska installationer i fastigheterna och de anslutande ledningssystemen. Vakuumsystemets utformning och installation inom fastighetsgränsen är fastighetsägarens ansvar.

Matavfallsystem: Denna skrift ska fungera som ett hjälpmedel för VVS-projektören och/eller fastighetsägaren vid utformning av system för matavfall. Skriften innehåller en beskrivning av de viktigaste funktionskraven för tekniska installationer i fastigheterna och de anslutande ledningssystemen. Matavfallssystemets utformning och installation inom fastighetsgränsen är fastighetsägarens ansvar.

Vem ansvarar för vad i systemet?

Drift- och underhållsinstruktionerna från leverantören av matavfallskvarn och vakuumtoaletter ska alltid följas. Det är styrelsen eller den tekniska förvaltaren i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att informera och utbilda hyresgästerna. NSVA har inget ansvar för systemet innanför fastighetsgränsen, vårt ansvar börjar vid den kommunala marken.