Svedberga: Anläggande av minireningsverk

Detta gör vi

NSVA bygger ett minireningsverk i anslutning till befintlig biodamm i Svedberga invid Svedbergavägen.

För att uppfylla Länsstyrelsens och miljöförvaltningens utsläppskrav kompletteras befintlig biodamm med ett reningssteg i anslutning till dammen. Reningssteget är ett reningsverket som byggs under mark.

Uppdatering augusti 2021

Minireningsverket är nu slutbesiktigat och godkänt. Nu följer ett halvår med injustering och driftsättning. Men anläggningen är i full funktion.

Så påverkas du

Ingen påverkan förutom att eventuellt upplevda lukter från biodammen kommer att upphöra när reningsverket tas i drift.