Svedberga: Anläggande av minireningsverk

Detta gör vi

NSVA bygger ett minireningsverk i anslutning till befintlig biodamm i Svedberga invid Svedbergavägen.

För att uppfylla länsstyrelsens och miljöförvaltningens utsläppskrav kompletteras befintlig biodamm med ett reningssteg i anslutning till dammen. Reningssteget är ett reningsverket som byggs under mark.

Så påverkas du

Ingen påverkan förutom att eventuellt upplevda lukter från biodammen kommer att upphöra när reningsverket tas i drift.