Så funkar vakuumtoalett och matavfallskvarn

Tre rör ut är namnet på det världsunika källsorterande avloppssystemet som byggs i stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Genom att källsortera avloppsvattnet fås en ökad biogasproduktion, näringsämnen återvinns och läkemedelsreningen energieffektiviseras. 

Ny teknik med tre olika avloppsledningar

Då den nya stadsdelen Oceanhamnen ligger så nära reningsverket har NSVA, NSR och Helsingborgs stad beslutat att testa ny modern teknik för att ta hand om spillvatten och matavfall i området. Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem kommer Oceanhamnen att byggas med tre separata avloppsledningar:

  • en för svartvatten (toalett)
  • en för gråvatten (bad, dusch, tvätt)
  • och en för matavfall (via köksavfallskvarn).

Vakuumtoaletter kommer att installeras, dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.

Drift- och underhållsinstruktionerna från leverantören av matavfallskvarn och vakuumtoaletter ska alltid följas. Det är styrelsen eller den tekniska förvaltaren i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att informera och utbilda hyresgästerna. För vanlig service och underhåll kan VVS-firmor anlitas. NSVA har inget ansvar för systemet innanför fastighetsgränsen, vårt ansvar börjar vid den kommunala marken.

Så funkar det i vardagen

Med vakuumtoalett och matavfallskvarn i hemmet blir det miljövinster, varje dag. Du blir automatiskt en miljöhjälte när flyttar in i bostadsområdet Oceanhamnen i Helsingborg. Din bostad innehåller nämligen ett sorterande avloppssystem som påverkar Helsingborgs miljö positivt.