Helsingborg: Reco Lab

Bygget av Reco Lab (Recovery lab) pågår som bäst. I början av 2021 börjar testbädd och driften att köras och lite senare under våren kommer showroom att invigas.

Tillsammans med testbädd och showroom blir driftanläggningen ett kunskapsnav där samhällsutveckling av lokala kretslopp av näring, vatten och energi kommer att ta ett stort utvecklingssteg. Driftanläggningen, recovery plant, är en pilot som kommer att mätas och utvärderas. Tillsammans med testbädden kommer olika, stora som små, utvecklingsprojekt att genomföras. Showroom blir fönstret som visualiserar och tillgängliggör nya intressanta fakta för olika sammankomster. Genom tvärvetenskapliga dialoger och med faktaunderlag från H+, drift- och testbäddsförsök blir Reco Lab en unik katalysator för samhällsutveckling på många plan. Vårt fokus och strategiska arbete släpper dock inte siktet på att utveckla lokala kretslopp för näring, vatten och energi.

Testbädd

I testbädden finns möjlighet att hyra en plats med tillgång till de tre separerade avloppsströmmarna från H+ området. Det är även möjligt att tillgå den konventionella avloppströmmen till Öresundsverket.  Tre till fyra containerplatser, med plug-in-and play faciliteter planeras. Testbädden utrustas även med ett laboratorium, pentry, och personalutrymme. I hyran ingår en plats i showroom där studien kan presenteras och visualiseras för besökare. Möjlighet att boka showroom för interna möten ingår i avtalet.

Showroom

Showroom har en egen styrgrupp som leds av NSVAs VD. I gruppen finns representanter från Nordvästra Skånes renhållning, Öresundskraft och Helsingborgs stad. Dessa verksamheter kommer efter invigningen både gemensamt och enskilt disponera lokalen genom olika sammankomster och arrangemang. Genom utställningsteknik som involverar, skapar tvärvetenskapliga dialoger och visualisera framförallt H+ och övrig modern stadsutveckling vill vi hitta synergier som generera innovationer och cirkulära ekonomier med bättre lokala näring- vatten och energikretslopp.

Showroomet kommer även att vara tillgängligt för allmänheten genom lördagsöppet samt att ha större publika arrangemang under H22.

Bakgrund

Fastigheterna i Oceanhamnen byggs med tre separata avloppsledningar (Tre Rör Ut), en för svartvatten (toalettvatten), en för gråvatten (bad, dusch och tvättvatten) och en för matavfall (som samlas in via en avfallskvarn i diskhon). Dessa rör leds raka vägen till Reco Lab som byggs på Öresundsverket, Helsingborgs befintliga avloppsreningsverk.

Vill du veta mer eller är intresserad av en plats i testbädden eller i showroom? Kontakta Amanda Haux, verksamhetsutvecklare