Helsingborg: Reco lab

I samband med att stadsdelen Oceanhamnen planerades i nära geografisk anslutning till ett reningsverk, togs även beslutet att samtidigt testa ny modern teknik för att ta hand om spillvatten och matavfall i området på ett mer hållbart och energieffektivt sätt.

Fastigheterna i Oceanhamnen byggs därför med tre separata avloppsledningar (Tre Rör Ut), en för svartvatten (toalettvatten), en för gråvatten (bad, dusch och tvättvatten) och en för matavfall (som samlas in via en avfallskvarn i diskhon). Dessa rör leds raka vägen till Öresundsverket där de tas om hand i en speciell utvecklingsanläggning som kallas Reco lab (Recovery lab), belägen intill befintliga rötkamrar.

Reco lab kommer utöver utvecklingsanläggningen även att innehålla ett showroom samt en testbädd och vara en plats för såväl studiebesök och kunskapsutveckling om avloppshantering som en plats där nya metoder för avfallshantering kan testas.

Läs mer om Reco lab