Helsingborg: Överbyggnad Öresundsverket

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, kommer NSVA att bygga över delar av Öresundsverket med grönytor. På det sättet integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsförnyelse.

Öresundsverket ligger i södra delarna av Helsingborg, nära färjeläget. Omkring 130 000 personer samt en mängd större och mindre industrier är anslutna till reningsverket som tar emot i genomsnitt 55 000 kubikmeter spillvatten varje dygn. Öresundsverket drivs enbart med biologisk fosforavskiljning, det vill säga inga kemikalier alls tillsätt för att rena vattnet från fosfor.

Överbyggnaden

Överbyggnaden görs för att lukt från avloppsreningsverket inte ska störa de boende i den nya stadsdelen Oceanhamnen, en av fyra stadsdelar i stadsutvecklingsprojektet H+. Överbyggnaden ska också passa in utseendemässigt. Delar av överbyggnaden ut mot havet kommer därför att bli grönytor som på sikt kommer att göras tillgängliga för allmänheten.

Större delen av bassängerna byggs över. De delar som är längst bort och luktar minst lämnas däremot öppna. Lukten från de överbyggda delarna leds upp i Öresundskrafts skorsten på Västhamnsverket, varifrån den sedan snabbt sprids på hög höjd.

Det kommer även att byggas en visningsrunda för studiebesök på anläggningen.