Helsingborg: Nytt vattentorn

För att säkra den framtida vattendistributionen har ett ytterligare vattentorn byggts i Helsingborg. Det nya vattentornet är placerat intill Österleden i höjd med Filbornavägen och är ett nytt landmärke i staden. Den innovativa gestaltningen, framtagen av Wingårdhs, för tankarna till en modern akvedukt.

Det nya vattentornet är 40 meter högt och synas för alla som passerar på Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Vattentornet har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet strömmar genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen.

Utformningen av tornet är unik och storslagen, men på samma gång enkel och robust. Förslaget blir ett landmärke samtidigt som det skapar en plats för människor. Grönytan inne i ringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i Helsingborgs östra stadsdelar och i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog. Förutom själva tornet ingår två lågreservoarer och en teknikbyggnad.

Uppdatering september 2021

Vattentornet är färdigbyggt och lågreservoaren är i provdrift sedan april 2020. PE-linern som är installerad i högreservoaren (den runda ringen) läcker. Linern kan liknas vid duken i en simbassäng fast i ett dricksvatten-anpassat material och ska skydda betongen från insidan. Små hål i linern har uppstått med bristfällig svetsning och sedan i somras är en ny underentreprenör på plats som spårar och lagar hål med fyra olika tekniker.

Läcktester har gjorts med färgat vatten och systemet fungerar som det ska. Med linern ska betongen i princip vara underhållsfri från insidan under hela vattentornets livstid, utan liner håller betongen i 30-40 år innan det är dags för reparation. Därför vill vi fortsätta med att få rätt på linern och nu är förhoppningen stor att det sker snart med den nya underleverantören.

Uppdatering oktober 2021

Nu tänds belysningen på Filborna vattentorn för att lysa upp höstmörkret och blir en symbol av hoppfullhet att snart är alla svetsfogar fixade på PE-linern. Inuti ringen, 24 meter upp, pågår läcksökningen för fullt. Att linern håller på att lagas ska inte hindra oss från att se detta fantastiska byggnadsverk på kvällen som snart jobbar för helsingborgarna i det dagliga – att leverera dricksvatten.

Uppdatering november 2021

Tester pågår, positiva resultat för svetsfogarna på PE-liner för Helsingborgs nya vattentorn.
De senaste månaderna med svetsning av fogarna och etappvis påfyllning med vatten visar lovande resultat. Det är ett noggrant arbete med att svetsa linern som får ta tid så det blir rätt. Vi testar tills alla nivåer är godkända, eller tills vi hittar ett fel som måste åtgärdas. Tidplan är svårt att sätta med detta arbetssätt, men vi jobbar på så fort det går med kvalitet. För det går inte att slarva eller ta genvägar när det gäller världens viktigaste livsmedel; dricksvatten.

Uppdatering februari 2022

Läcksökningen på PE-linern i det nya vattentornet i Helsingborg har nått en milstolpe. I de två utrymmena som finns i ringen har det ena utrymmet klarat alla tester och går nu i provdrift. I det andra utrymmet fortsätter de noggranna reparationsarbetena, meter för meter. Bland annat färgas vattnet i olika färger vid läcksökning.

Uppdatering mars 2022

Fortfarande pågår läcksökning i det återstående utrymmet i ringen. I sociala medier har ett missförstånd spridits om att vattentornet läcker. Betongkonstruktionen har varit tät hela tiden och kunde gått i drift för två år sedan (2020). Utrymmena i ringen är klädda med en PE-liner som kommer att förlänga livstiden på hela tornet och innebär bland annat att renovering kan ske med längre intervaller än utan liner. Det är linern som läcker och trilskats, men vi är snart i mål.

Det finns även uppfattningar om att konstruktionen är felaktig och att vattnet blir stillastående i en cirkulär form. Tvärtom gör konstruktionen i sig att vattnet rör bättre på sig än i ett klassiskt svamptorn.

NSVA gratulerar Helsingborgs stad till en av fyra nominerade till Kasper Sahlin-priset som Sveriges arkitekter delar ut den 7 april 2022. Delar av juryns motivering är:

”Filborna vattentorn påminner om en klassisk akvedukt, med en storslagen arkitektur som bjuder på en rumsupplevelse utöver det vanliga.

Den starka och uttrycksfulla formen, en ring med en diameter på 90 meter som vilar på 24 pelare, är sprungen ur funktionskrav och tekniska förutsättningar. Att undersöka och pröva vilken typ av kärl som bäst rymmer och distribuerar vattnet gav idén till den ringformade vattenbehållaren. I den kan vattnet, som pumpas upp i tornet, röra sig lättare och med ökad genomströmning förblir dricksvattnet rent. Vattentornet är byggt för att kunna hålla i närmare 120 år. Det har ställt höga krav på att tänka långsiktigt och hållbart i både konstruktion och formspråk. Med klassiska och välproportionerade byggnadselement uppstår en struktur som upplevs tidlös och förmedlar ett slags urkraft och mysticism.”

Uppdatering april 2022

Filborna vattentorn i Helsingborg vinner Kasper Salin-priset!
Sveriges arkitekter har vid prisutdelning den 7 april 2022 valt ut Filborna vattentorn i Helsingborg som vinnare av Kasper Salin-priset 2021.

Juryns motivering:
”Från antikens akvedukter till svampen i Örebro har det funnits en ambition att utveckla teknik och arkitektur i samverkan. Resultaten har ofta blivit häpnadsväckande vackra, beständiga och ikoniska byggnadsverk i sina landskap. Att utnyttja vattnets egen tyngd för distribution är en gammal och energieffektiv metod. Här har både arkitekten och arkitekturen bidragit till en lösning som vi hoppas i förlängningen ska visa sig vara lika hållbar som romartidens betong.”

De andra finalisterna var Röda huset på Sergels torg i Stockholm, Sara kulturhus i Skellefteå samt kontorsbyggnaden Skären i Stockholm.

Stort grattis till Helsingborgs stad som valde det både banbrytande och klassiska förslaget från Wingårds arkitektkontor. NSVA är stolta och ödmjuka inför uppgiften att få drifta anläggningen – detta nya landmärke för Helsingborgs stad.

Läs mer om Kasper Salin-priset