Helsingborg: Nytt vattentorn

För att säkra den framtida vattendistributionen byggs ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Det nya vattentornet placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen och blir ett nytt landmärke i staden. Den innovativa gestaltningen, framtagen av Wingårdh Arkitektkontor, för tankarna till en modern akvedukt.

Det nya vattentornet kommer att bli 40 meter högt och synas för alla som passerar på Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Vattentornet har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet kommer att strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen.

Utformningen av tornet är unik och storslagen, men på samma gång enkel och robust. Förslaget blir ett landmärke samtidigt som det skapar en plats för människor. Grönytan inne i ringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i Helsingborgs östra stadsdelar och i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog. Förutom själva tornet ingår två lågreservoarer och en teknikbyggnad.

Uppdatering september 2021

Vattentornet är färdigbyggt och lågreservoaren är i provdrift sedan april 2020. PE-linern som är installerad i högreservoaren (den runda ringen) läcker. Linern kan liknas vid duken i en simbassäng fast i ett dricksvatten-anpassat material och ska skydda betongen från insidan. Små hål i linern har uppstått med bristfällig svetsning och sedan i somras är en ny underentreprenör på plats som spårar och lagar hål med fyra olika tekniker.

Läcktester har gjorts med färgat vatten och systemet fungerar som det ska. Med linern ska betongen i princip vara underhållsfri från insidan under hela vattentornets livstid, utan liner håller betongen i 30-40 år innan det är dags för reparation. Därför vill vi fortsätta med att få rätt på linern och nu är förhoppningen stor att det sker snart med den nya underleverantören.

Uppdatering november 2021

Tester pågår, positiva resultat för svetsfogarna på PE-liner för Helsingborgs nya vattentorn.
De senaste månaderna med svetsning av fogarna och etappvis påfyllning med vatten visar lovande resultat. Det är ett noggrant arbete med att svetsa linern som får ta tid så det blir rätt. Vi testar tills alla nivåer är godkända, eller tills vi hittar ett fel som måste åtgärdas. Tidplan är svårt att sätta med detta arbetssätt, men vi jobbar på så fort det går med kvalitet. För det går inte att slarva eller ta genvägar när det gäller världens viktigaste livsmedel; dricksvatten.