Helsingborg: Nytt vattentorn

För att säkra den framtida vattendistributionen byggs ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Det nya vattentornet placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen och blir ett nytt landmärke i staden. Den innovativa gestaltningen, framtagen av Wingårdh Arkitektkontor, för tankarna till en modern akvedukt.

Det nya vattentornet kommer att bli 40 meter högt och synas för alla som passerar på Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Vattentornet har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet kommer att strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen.

Utformningen av tornet är unik och storslagen, men på samma gång enkel och robust. Förslaget blir ett landmärke samtidigt som det skapar en plats för människor. Grönytan inne i ringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i Helsingborgs östra stadsdelar och i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog. Förutom själva tornet ingår två lågreservoarer och en teknikbyggnad.

Uppdatering juni 2021

Vattentornet är färdigbyggt och lågreservoaren är i provdrift sedan april 2020. Linern som är installerad i högreservoaren (den runda ringen) läcker. Läcksökning har pågått sedan mars 2020. Eftersom det rör sig om mycket litet hål är det svårupptäckt.