Laröd: Landbyvägen, Konsulns väg – Byte av dag-, spill- och vattenledningar

I Landbyvägen samt Konsulns väg finns det idag ledningar som är väldigt dåliga och som redan har krackelerat. NSVA kommer därför att byta ut dag-, spill- och vattenledningarna på en sträcka mellan Bengts väg och Landbyvägen.

Så påverkas du

  • Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.
  • Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.
  • Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan det används till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Övrigt

NSVA kommer fortlöpande att meddela uppdaterade tider och om andra omständigheter som berör er. Tack för visad förståelse och hänsyn under projektets gång.