Helsingborg: Utökning av grundvattenresurser

NSVA renoverar äldre grundvatteninstallationer och rörsystem i Gantofta/Råådalen, samt kompletterar med nya anläggningar och nya rörledningar för att säkerställa framtida dricksvattenbehov i Helsingborgsregionen.

Detta gör vi

Renoverar äldre grundvatteninstallationer och rörsystem, samt kompletterar med nya anläggningar och nya rörledningar för att säkerställa framtida dricksvattenbehov.

Så påverkas du

Under byggtiden stängs vissa gångstigar av i friluftsområdet kring Gantofta/Råådalen.