Helsingborg: Rosenvägen

Då det vid upprepade tillfällen varit problem med stopp i en allmän spillvattenledning som ligger inne på privata fastigheter kommer en ny ledning att läggas ute i gång- och cykelvägen och anslutas till befintligt nät. Den gamla ledningen som ligger inne på tomtmark kommer att proppas och brunnar fylls igen.

Det här gör vi

Nya ledningar kommer att grävas ner i gång- och cykelvägen utanför Rosenvägen 3-7. Ledningarna kommer att anslutas till befintligt nät utanför Rosenvägen 10.

Så påverkas du

Rosenvägen kommer att vara stängd för genomfart mellan Rosenvägen 10 och Rosenvägen 7. Gående och cykeltrafik leds förbi arbetet. Det kommer även förekomma transporter till och från arbetsplatsen. En del buller kommer att uppstå under arbetets gång. Arbetet pågår mellan kl 7-16 på vardagar.

Adresser som berörs av arbetet: Hela Rosenvägen då denna stängs av. Mest påverkad blir Rosenvägen 8, 10 ,12, 16, 18, 20, 3, 5a, 5b, 7, 9. De fastigheter som det berör är informerade.