Helsingborg: Regementsvägen, Vaktgatan 1-3, Brigadgatan 2-4 – Renovering av spillvattenledningar

Spillvattenledningarna (avloppsledningar) i Regementsvägen, och i Vaktgatan 1-3 samt Brigadgatan 2-4 är utslitna och behöver bytas. 

Detta gör vi

För att byta ledningarna används metoden schaktfritt ledningsbyggande med flexibelt foder. Det betyder att gatan inte grävs upp med schakt och arbetet går betydligt snabbare. Metoden lämpar sig väl för den aktuella ledningen och minskar störningarna för verksamheter, trafik och boende.

Så påverkas du

Vägen är avstängd för trafik förbi arbetsplatsen under arbetstid, vänligen följ vägskyltning. Gatorna är öppna för trafik mellan klockan 17:00-07:30.

Varje morgon spolas ledningen med spolbil. Under installationen av de nya ledningarna kan det kortvarigt uppstå lukt från polyester. Lukt kan undvikas om vatten fylls på i samtliga vattenlås i toaletter, duschar, handfat och golvbrunnar. Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Lukten kan även vädras bort.

Vi ber vänligen berörda fastighetsägare att under ovan nämnda tid vara mycket sparsamma med vattnet.

Trafikomläggning

Inkommande trafik till Regementsvägen kommer endast tillåtas i södergående körfält. Arbete pågår under dagtid måndag-torsdag. På kvällstid samt fredag-söndag kommer vägen öppnas upp genom att skyltningen täcks över och trafiken släpps på i båda körfälten.

Att arbetet förflyttas från Regementsvägen och sedan tillbaka igen beror på materielleveranser. Varutransporter och bussar kommer att kunna köra både söderut och norrut på Regementsvägen. Övrig trafik kommer att vara styrd till att köra från Shellsidan och söderut. Arbetet pågår i en fil, det vill säga den norrgående sträckan, som stängs cirka 80 meter i taget per dag.

Uppdatering Covid-19-tester den 9 november
Arbetet påbörjas måndag den 9 november.

Arbetet pågår i delsträckor – se sträckor i PDF:er i högerspalten

Alla sträckor 1-12 berörs av trafikomläggningen.

Sträcka 1-10 vecka 46-47 (9-19/11): måndag 06:00-torsdag 16:00.
Sträcka 10-12 vecka 48 (19-25/11): måndag 06:00-onsdag 16:00.
Sträcka 12-15 vecka 48 utförs från onsdag och kräver ingen avstängning. Avslutas vecka 49 (30/11).

Etapp 1
9 nov sträcka 1-2
10 nov sträcka 2-3
11 nov sträcka 3-4
12 nov sträcka 4-5

Etapp 1
16 nov sträcka 5-6
17 nov sträcka 6-7
18 nov sträcka 7-8-9
19 nov sträcka 9-10

Etapp 2
23 nov sträcka 10-11
24 nov sträcka 11-12
25 nov sträcka 12-13
26 nov sträcka 13-14

Etapp 2
30 nov sträcka 14-15