Helsingborg: Randersgatan – Byte av vattenledning samt separering av spill- och dagvatten

Det finns idag en kombinerad ledning i gatan som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk.

Det här gör vi

Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Vi passar även på att byta ut den befintliga vattenledningen.

Så påverkas du

Då man bara kan köra in i Randersgatan från söder, så kommer fastigheterna i norra delen inte kunna köra till sina fastigheter tills vi har lagt ledningarna ut till Johan Banérs Gata. Tillträde till fastigheten kommer du att ha under hela entreprenaden, men under den tid vi gräver precis utanför din fastighet går dock denna inte att nå med bil. Om ni har särskilda behov för att kunna ta er från och till er fastighet vänligen kontakta oss. Buller från maskiner kommer att upplevas dagtid. Vi ber om överseende med detta.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webbsida för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Du kan även lägga till och ta bort nummer.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Trafikpåverkan 
Grävandet påbörjas längst in mot skogen. Efterhand som ledningarna byggs kommer schaktet att förflytta sig söderut på Randersgatan. Då man bara kan köra in i Randersgatan från söder, så kommer fastigheterna i norra delen inte kunna köra till sina fastigheter tills vi har lagt ledningarna ut till Johan Banérs Gata.