Helsingborg: Pilgatan – Klimatanpassningsåtgärd

Detta gör vi

Klimatanpassningsåtgärd. Nyläggning av dagvattenledningar i Pilgatan samt fördröjningsdammar i grönområdet ”Ängslyckan”.

Så påverkas du

Byggtrafik och buller på och i närheten av cykelbana och grönområde. Omledning av trafik kommer att ske.