Helsingborg: Mäster Jacobs gata – nya ledningar för dricksvatten samt dag- och spillvatten

Då vattenledningen i Mäster Jacobs gata är gammal och i dåligt skick kommer NSVA att byta ut den mot en ny.

Det här gör vi

Vattenledningen i Mäster Jacobs gata kommer att bytas ut. Vi kommer även att anlägga nya spill- och dagvattenledningar.

Så påverkas du

Besiktning av fastigheter
En syneförrättning av samtliga fastigheter ska genomföras. Syftet med syneförrättningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och dylikt på fasader, murar etc. för att identifiera eventuella vibrationsskador som kan uppstå i samband med VA-arbetet. Bland annat kommer vibrationsmätare sättas ut på utvalda platser. Berörda kommer att bli kontaktade av besiktningsföretaget Forcit Consulting AB.

Parkering och trafikpåverkan

  • Gatan kommer att stängas av, det kommer att göras etappvis. Alternativa vägar kommer att finnas och dessa skyltas i god tid innan grävningarna påbörjas.
  • De kommunala parkeringarna samt gatuparkeringarna kommer inte vara tillgängliga under arbetets gång och kommer inte ersättas.
  • Parkeringarna tillhörande bostadsrättsföreningarna kommer vid olika tidpunkter tillfälligt behöva stängas av. Vid en längre påverkan ordnar kommunen parkeringsmöjligheter på annan plats.
  • Under tiden arbetet pågår kommer det inte finnas möjlighet att nyttja eventuella laddstationer för elbilar.

Vattenavstängning och missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. På denna sida kan du också läsa aktuell driftinformation.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!