Helsingborg: Mäster Jacobs gata – nya ledningar för dricksvatten samt dag- och spillvatten

Då vattenledningen i Mäster Jacobs gata är gammal och i dåligt skick kommer NSVA under kommande år att byta ut den mot en ny.

Detta gör vi

Vattenledningen i Mäster Jacobs gata kommer att bytas ut. Vi kommer även att anlägga nya spill- och dagvattenledningar.

Så påverkas du

I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Hur påverkas trafiken?
Framkomligheten på berörd gata kommer vara begränsad under VA-arbetet. Gatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Alternativa vägar kommer att finnas och dessa skyltas i god tid innan grävningarna påbörjas. Parkeringsmöjligheterna på gatan kommer att påverkas.