Helsingborg: Johan Banérs gata, Trekantsgatan, Lönngatan – renovering av VA-ledningar

Johan Banérs gata mellan Romares väg och Ringstorpsvägen ska omgestaltas av Helsingborgs stad under kommande år. I samband med detta arbete passar NSVA på att renovera/separera VA-ledningarna på denna sträcka och även vissa angränsande gator.

Detta gör vi

NSVA byter vattenledningarna på Johan Banérs gata samtidigt som gatan byggs om. Har du som fastighetsägare en äldre dricksvattenledning av galvaniserat stål på den privata sidan mellan byggnaden och förbindelsepunkten (avstängningsventilen som brukar sitta omkring 0,5 meter utanför fastighetsgräns i trottoaren) rekommenderar vi att du lägger om den i samband med arbetet på gatan. Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren.

NSVA separerar även avloppsledningarna i gatan och anlägger separat system för spill- och dagvatten på de sträckor som fortfarande har kombinerat system.

Så påverkas du

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.