Helsingborg: Höganäsgatan, Själlandsgatan och Johan Banérs gata – Byte av ledningar

Det finns idag en kombinerad ledning i gatan som tar hand om både spillvatten och dagvatten och den är i dåligt skick.

Det här gör vi

Vi kommer att lägga  separata ledningar för spillvatten och dagvatten. I samband med det passar vi på att byta ut den befintliga vattenledningen.

Så påverkas du

Då det är små gator med infart från ett håll, kommer vi att behöva stänga gatorna under tiden vi utför arbetet. Boende kommer inte kunna köra till sina fastigheter, men kommer att kunna ta sig dit till fots.

När omkoppling av vatten sker, kommer det bli ett kortare avbrott av vattenleveransen. Vi informerar i god tid innan vattnet stängs av.