Helsingborg: Drottninggatan, Hälsobacken och Petter Pihls gata – renovering av VA-ledningar

Drottninggatan mellan Hälsobacken och Petter Pihls gata ska omgestaltas av Helsingborgs stad under kommande år. I samband med detta arbete kommer NSVA passa på att renovera VA-ledningarna på denna delen av Drottninggatan.

Detta gör vi

NSVA byter vattenledningarna på Drottninggatan samtidigt som gatan byggs om. Har du som fastighetsägare en äldre dricksvattenledning av galvaniserat stål på den privata sidan mellan byggnaden och förbindelsepunkten (avstängningsventilen som brukar sitta omkring 0,5 meter utanför fastighetsgräns i trottoaren) rekommenderar vi att du lägger om den i samband med arbetet på gatan. Eget arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten planeras och bekostas av fastighetsägaren.

NSVA renoverar även avloppsledningarna i gatan och anlägger separat system för spill- och dagvatten på de sträckor som fortfarande har kombinerat system.

Preliminär tidplan

Arbetet sker i etapper och påbörjas i augusti 2022.

 • Etapp 1: Från Petter Pilsgata i norr och till Kronborgsgatan i söder. Augusti-december 2022
 • Etapp 2: Kronborgsgatan till Tågagatan. Augusti 2022-februari 2023
 • Etapp 3: Innefattar även arbeten på Tågagatan upp till korsningen Pålsgatan i öster, och på Tågagatan ner till korsningen Karl Johans gata i väster. På Drottninggatan sträcker sig arbetsområdet från korsningen Tågagatan/Drottninggatan i norr till Drottninggatan 80 i söder. Februari-juli 2023
 • Etapp 4: Fokus främst på sidogatan Hallgatan mellan Drottninggatan och Pålsgatan. Mars-november 2023
 • Etapp 5: Sträckan mellan Drottninggatan 80 i norr ner till korsningen Hälsovägen/Drottninggatan i söder. Augusti-oktober 2023
 • Etapp 6: vid vändplatsen på Karl Johans gata och här kommer vi separera spill- och dagvatten. Tidplan kommer.

Så påverkas du

 • Under tiden vi bygger om kommer du fram till fots, med cykel, bil och buss men med begränsad framkomlighet.
 • Under projektet tar vi parkeringsplatser utmed Drottninggatan i anspråk etappvis vilket då innebär färre parkeringsplatser utmed gatan.
 • Det kan förekomma störningar i form av buller, damm, vibrationer etc.
 • Kollektivtrafiken påverkas under byggtiden.
 • I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Preliminär etappkarta (obs att indelningen av etapper kan förändras under projektets gång)