Helsingborg: Drottninggatan, Hälsobacken och Petter Pihls gata – renovering av VA-ledningar

Drottninggatan mellan Hälsobacken och Petter Pihls gata ska omgestaltas av Helsingborgs stad under kommande år. I samband med detta arbete kommer NSVA passa på att renovera VA-ledningarna på denna delen av Drottninggatan.

Detta gör vi

Just nu är projektet i projekteringsfasen, vilket innebär att ritningar, beskrivningar och övriga handlingar som behövs för framtida entreprenad tas fram. Projekteringen kommer pågå under hela 2021.

I slutet på 2021 eller början på 2022, sker upphandling av entreprenör för genomförandet. Entreprenören kommer sköta genomförandet av projektet, som kommer ske under 2022. Mer information om projektet kommer fortlöpande att publiceras här framöver.

Så påverkas du

Uppdateras när det finns mer detaljer om genomförandet.

Trafikstörning

Uppdateras när det finns mer detaljer om genomförandet.