Helsingborg: Drottninggatan, Hälsobacken och Petter Pihls gata – Renovering av VA-ledningar

Drottninggatan mellan Hälsobacken och Petter Pihls gata ska omgestaltas av Helsingborgs stad under kommande år och i samband med detta arbete kommer NSVA att passa på att renovera VA-ledningarna på denna delen av Drottninggatan.

Redan med start i mellandagarna 2020 kommer Söderlindhs att spola och filma befintliga ledningar i gatan som grund för den utredning och projektering som ska göras under första halvåret 2021. Det gemensamma entreprenadarbetet med Helsingborgs stad är tänkt att pågå under 2022. Mer information om projektet kommer fortlöpande att publiceras här framöver.

Så påverkas du

28-29 december kommer Söderlindhs att spola och filma ledningar i Drottninggatan på sträckan mellan Hälsobacken och Tågagatan. 7-8 januari 2021 kommer de att fortsätta att spola och filma ledningarna i Drottninggatan på sträckan mellan Tågagatan och Petter Pihls gata. Detta kommer påverka trafiken i området.

Trafikstörning

Framkomligheten på denna del av Drottninggatan kommer att vara begränsad under tiden spolning och filmning av ledningarna sker. Detta kommer att ske under under ovan nämnda datum under tiden 09.00-15.00.

Läs mer om projektet på Helsingborgs stads webb