Bjuv: Norra Storgatan – Byte av vattenledning

En äldre, större vattenledning, behöver ersättas viss sträcka i Norra Storgatan.

NSVA kommer att lägga en ny stamledning för dricksvatten och koppla från den nuvarande stamledningen.

Så påverkas du

Tillfälliga vattenavstängningar kommer vara nödvändiga, separata informationsutskick gällande detta kommer göras. Framkomligheten på del av Norra Storgatan blir begränsad.

Efter att vattnet varit avstängt kan det ibland bli missfärgat eller finnas luft i ledningen. Detta är ofarligt, spola lugnt tills vattnet blir klart eller luften försvinner.

Berörda fastigheter

Adresser som berörs av arbetet är fastigheter från korsningen Norra Vägen/Norra Storgatan västerut mot Hyllinge till och med Tibbarpsbäcken.