Bjuv: Humlegatan och Villagatan/Norra Vägen – Översvämningsytor

Projektet genomförs då det är åtgärder enligt dagvattenplan för Bjuvs kommun. Två översvämningsytor ska anläggas, en på Humlegatans grönyta och en på grönytan vid Villagatan/Norra vägen. Arbetet påbörjas med dammen vid Humlegatan.

Så påverkas du

Byggtrafik rör sig i området. Det kan förekomma buller från maskiner/fordon.