Bjuv: Baldersgatan m fl – VA-projekt

NSVA kommer att utföra ett VA-projekt i Baldersgatan, Odengatan och Torsgatan i Bjuv. Byggstart är planerad till slutet av mars och projektet planeras vara klart i slutet av september 2020.

Detta gör vi

Projektet innebär att nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten förläggs i gatorna.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Vid några tillfällen kan alternativ färdväg komma att behöva användas.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med de olägenheter som projektet medför.

Uppdatering 2020-09-03:
Entreprenadarbetet har på grund av olika omständigheter blivit ytterligare ett par-tre veckor försenat. Ny tidplan:

  • Baldersgatan: Klart med undantag av justering i korsningen med Odengatan.
  • Odengatan: Vecka 37-39
  • Torsgatan: Cirka vecka 39-45 (börjar vid korsningen med Baldersgatan)
  • Återställning: Cirka vecka 47-48

Uppdatering 2020-07-27:
För tillfället är det semesteruppehåll till och med vecka 32.
Arbetet på Odengatan fortsätter under vecka 33-36.
Under vecka 37 påbörjas arbetet på Torsgatan.

Uppdatering 2020-05-06:
Projektet är igång igen sedan måndagen den 27 april.

Uppdatering 2020-04-16:
Projektet är för tillfället stillastående på grund av sjukdom (i rådande pandemi) samt på grund av felaktiga leveranser.

När det gäller gatornas kondition efter utförd asfaltsfräsning pågår planering för att snarast möjligt åtgärda ojämnheter och avlägsna stora asfaltbitar.