Bjuv: Mörarpsvägen – Byte av vattenledningar och utbyggnad av dagvattensystem

NSVA har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC.

När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.
Ett informationsmöte är planerat och en kallelse från Bjuvs kommun kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Detta gör vi

NSVA har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. NSVA kommer också att genom så kallad relining täta befintlig spillvattenledning. Här kan du läsa mer om relining.

Alla servisledningar kommer att bytas fram till förbindelsepunkterna vid tomtgräns.
NSVA har anlitat företaget Bergsäker AB för att göra en förbesiktning av berörda fastigheter. Detta för att dokumentera skicket på fastighetens byggnader så att vi kan säkerställa att inga skador uppkommer på grund av vibrationer från vår entreprenad. Skulle mot förmodan något ske som kan härledas till entreprenaden står NSVA för samtliga åtgärder.

Så påverkas du

Vi ber berörda fastighetsägare att se till att buskage och häckar är klippta då vi måste schakta in till tomtgräns.

Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser. Tidpunkterna för vattenavstängningarna kommer att meddelas i god tid innan.
Vissa problem med framkomligheten under byggtiden kan förekomma, vi ber er ha förståelse för detta.

De berörda fastigheter som fortfarande har galvaniserad vattenledning till fastigheten rekommenderas att byta ut denna i samband med detta projekt för att undvika eventuella problem i framtiden. Vid utbyte av denna ska en VA-anmälan skickas in till NSVA. Ni finner VA-anmälan här.

Berörda fastighetsägare med felkopplingar inom fastigheten är underrättade sedan tidigare.
Allt VA-arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten (strax utanför fastighetsgränsen) planeras och bekostas av fastighetsägaren.