Bjuv: Humlegatan och Villagatan/Norra Vägen – Översvämningsytor

Projektet är åtgärder enligt dagvattenplanen för Bjuvs kommun. 

Detta gör vi

Två översvämningsytor ska anläggas, en på Humlegatans grönyta och en på grönytan vid Villagatan/Norra vägen.  Arbetet kommer att genomföras i olika etapper.

Etapp 1: Humlegatan
Asfalteringen är nu klar vid Humlegatan. Justeringen av slänt mot asfaltering är planerat mellan 28/6-4/7.

Etapp 2: Villagatan/Norra vägen
Dammen planeras vara färdig till slutet av januari 2022. Då återstår asfaltsarbetet, detta kommer ske under våren 2022.

Så påverkas du

Byggtrafik rör sig i området. Det kan förekomma buller från maskiner/fordon.