Bjuv: Bergsgatan – Fördröjningsyta

På grönytan vid Bergsgatan i Bjuv, intill Skaparglädjens förskola, utför NSVA grävarbete.
Efter problem med översvämningar och underdimensionerat ledningsnät har ytor identifierats som lämpliga som fördröjningsytor för markavvattning. Arbetet ska resultera i en fördröjningsyta för dagvatten, som en åtgärd för att möjliggöra fördröjning vid kraftigt regn och minska risken för översvämningar.

Detta gör vi

Vi skapar en översvämningsyta/damm som vanligtvis skall vara en torr gräsbekläddyta dit främst ytvatten skall ledas. Dammen är även kopplad till ledningsnätet för att kunna avlasta detta vid stora regn.

Det skapas även en vall för att skydda bebyggelse samt ett område med ”pucklar” som är tänkt att kunna användas som puckelfotbollsplan eller annan lek.

I NSVAs dagvattenpolicy kan du läsa mer om hur NSVA och Bjuvs kommun arbetar för att förebygga översvämningar.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer stora maskiner samt buller från dessa att förekomma i området. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.