Torekov: Slättarödsvägen – Ny vattenledning

En ny vattenlednings ska anläggas i Slättarödsvägen för att förstärka vattenledningsnätet inför inkoppling av Sydvatten 2022. Mer information om kommunens anslutning till Sydvatten.

Så påverkas du

När inkoppling till befintligt vattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Berörda fastighetsägare kommer att informeras inför arbetet.

Trafikpåverkan

Arbetet kommer att begränsa framkomligheten för trafik och gående. Skyltar om trafikomläggning kommer att sättas upp i god tid inför arbetets start.