Torekov: Slättarödsvägen – Ny vattenledning

En ny vattenlednings har anlagts och kopplats in i Slättarödsvägen för att förstärka vattenledningsnätet inför inkoppling av Sydvatten 2022. Läs mer om kommunens anslutning till Sydvatten.

Så påverkas du

När inkoppling till befintligt vattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Berörda fastighetsägare kommer att informeras inför arbetet.

Trafikpåverkan

Återställningsarbeten återstår och kommer att begränsa framkomligheten för trafik och gående.