Torekov: Råledsvägen – dricksvattenprojekt

Ett dricksvattenprojekt som görs i förberedande syfte inför anslutningen till Sydvatten 2022.

Detta gör vi

Inför att sydsidan av Båstads kommun ska anslutas till Sydvatten under 2022 görs vissa åtgärder på det befintliga dricksvattennätet. Just detta projekt görs för att trycket ska bli lagom för dig som är kund i Torekov. Läs mer om projektet Sydsidan.

Så påverkas du

När inkoppling till befintligt dricksvattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Du som är berörd fastighetsägare kommer att informeras inför arbetet. Det kommer också ske mindre trafikstörningar i området.

Missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.