Torekov: Heimers gata – Byte av VA-ledningar

I Heimers gata i Torekov finns det idag gamla ledningar för vatten och avlopp med återkommande driftstörningar. NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i gatan.

Detta gör vi

NSVA arbetar för närvarande med planering och projektering av projektet. Arbetet kommer att projekteras av företaget Norconsult AB under hösten 2019.

Så påverkas du

Inventering och inmätning
För att kunna utföra projektering kommer vår projektör under hösten att röra sig i området och utföra inventering och inmätning av befintliga ledningar, brunnar och gata. En del av inmätningen har redan utförts ute på gatan, men det kommer att ske en kompletterande inmätning inom kort där det kan hända att inmätare samt personal från NSVA behöver beträda privata fastigheter för att kunna göra inmätningar. Detta för att vissa avstängningsventiler med mera har visat sig ligga inne på privat tomtmark. Vi ber om överseende med detta.

Markprovtagning
Under hösten kommer även markprovtagning att utföras i Heimers gata. Detta för att kontrollera eventuell förekomst av föroreningar i marken. Provtagningen kommer att utföras med borrbandvagn och bör inte skapa någon större störning för de boende i området.