Torekov: Ängalags- och Flymossavägen – Tryckstegringsstation

Inför att sydsidan av Båstads kommuns ska anslutas till Sydvatten under 2022 anläggs en ny tryckstegringsstation utanför First Camp i Torekov, för att trycket ska bli tillräckligt till abonnenterna. Läs mer om projektet Sydsidan

Så påverkas du

När inkoppling till befintligt vattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Berörda fastighetsägare kommer att informeras inför arbetet.

Mindre störningar i framkomligheten för trafik kan bli aktuellt.