Torekov: Ängalags- och Flymossavägen – Tryckstegringsstation

Inför att sydsidan av Båstads kommuns ska anslutas till Sydvatten under 2022 anläggs en ny tryckstegringsstation utanför First Camp i Torekov, för att trycket ska bli tillräckligt till abonnenterna. Läs mer om projektet Sydsidan

Ledningarna in till tryckstegringsstationen från befintligt vattenledningsnät är nergrävda, själva bygganden planeras att anläggas under hösten 2021.

Så påverkas du

När inkoppling till befintligt vattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Berörda fastighetsägare kommer att informeras inför arbetet.

Mindre störningar i framkomligheten för trafik kan bli aktuellt.