Etapp 4 Västra Karup: Överföringsledning

En överföringsledning ska anläggas mellan Grevie och Västra Karup för att koppla in Västra Karup till Sydvatten.

Detta gör vi

Förslag på placering av den nya överföringsledningen togs fram under våren 2021. Arkeologer har gjort fältbesök och vidare arkeologiska utredningar är att vänta, parallellt med hantering av ytterligare myndighetstillstånd, för att kunna anlägga vattenledningen. I dagsläget är arbetet med etapp 4 pausat då det pågår en utredning om hur vattenförsörjningen av Västra Karup ska ske.