Grevie kyrkby: Ny tryckzon och byte av gamla ledningar

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av södra sidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten.

Delar av Grevie Kyrkby har idag lågt tryck i vattenledningarna. I samband med att en ny reservoaranläggning och tryckstegringsstation anläggs i området ska detta åtgärdas. Det görs genom att aktuella vattenledningar kopplas bort från befintliga ledningar med lågt tryck (antingen fysiskt så att de inte sitter ihop längre eller genom att man stänger ventiler mellan ledningarna). De ansluts sedan till ledningar med ett högre tryck (antingen genom att öppna en tidigare stängd ventil eller genom att anlägga en ny ledning för att göra hopkopplingen). På så sätt skapas nya så kallade tryckzoner.

Förberedande arbete

Att arbetet anges att pågå under en längre tid beror på att vissa insatser behöver göras under hösten 2022 medan driftsättning/färdigställande förutsätter att den nya anläggningen med reservoar och tryckstegring har tagits i drift.

Så påverkas du

Arbetet innebär trafikstörning vid olika tidpunkter i området. I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Vill du få sms vid inkopplingen av din fastighet samt vid driftstörning? Registrera dig här.