Grevie kyrkby: Ny tryckzon och byte av gamla ledningar

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av södra sidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten.

Delar av Grevie Kyrkby har idag lågt tryck i vattenledningarna. I samband med att en ny reservoaranläggning och tryckstegringsstation anläggs i området planeras en ny tryckzon skapas för att höja låga tryck. Samtidigt byts några gamla vattenledningar ut. På flera platser i Grevie Kyrkby kommer mindre insatser att göras för kunna skapa den nya tryckzonen och ansluta fastigheterna.

Förberedande arbete

Att arbetet anges att pågå under en längre tid beror på att vissa insatser behöver göras under hösten 2022 medan driftsättning/färdigställande förutsätter att den nya anläggningen med reservoar och trystegring har tagits i drift.

Så påverkas du

När inkoppling till befintligt dricksvattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Du som är berörd fastighetsägare kommer att informeras inför arbetet.
Arbetet innebär trafikstörning vid olika tidpunkter i området som aviseras senare.

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning.
Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Vill du få sms vid inkopplingen av din fastighet samt vid driftstörning? Registrera dig här.

Kartan är inte komplett och kommer att uppdateras när mer information finns.