Förslöv: Järnvägen/ väg 105 vid Fjädringsmansvägen och in till Stationsvägen – ny vattenledning

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av södra sidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten. I etapp 2 av arbetet kommer en ny vattenledning att anläggas utanför Förslöv.

Detta gör vi

En ny vattenledning kommer att anläggas från tryckstegringsstationen som Sydvatten bygger utanför Förslöv. Vattenledningen kommer att tryckas under järnvägen och väg 105 och vidare in i Förslöv för att anslutas till befintliga vattenledningar. I samband med detta kommer även gamla VA-ledningar att bytas i Stationsvägen. Läs mer om projektet

Arbetet med etapp 2 startar i januari 2022 och planeras att vara klart juni 2022.

Så påverkas du

Ledningsarbetet kommer att begränsa framkomligheten för gående i den gamla banvallen.

Det är enbart ett mindre område i Förslöv som med detta arbete kommer att ansluta Förslöv till Sydvatten, största delen av samhället ansluts i samband med inkoppling av etapp 3 Grevie

Driftsättning av ledningen görs under våren/sommaren 2022.

När inkoppling till befintligt vattenledningsnät görs kommer vattenavstängning att bli aktuellt i området. Berörda fastighetsägare kommer att informeras i god tid inför arbetet.