Båstad: Hallands- och Mäshultsvägen – omkoppling vattenledning

För att förbättra vattenleveransen in till centrala Båstad kommer ett arbete med vattenledningarna att utföras i korsningen Hallandsvägen/Mäshultsvägen under hösten 2021.

Detta gör vi

Arbetet innebär att två befintliga vattenledningar, som idag går parallellt med Hallandsvägen på norra respektive södra sidan, kommer att kopplas samman. Denna förbindelse är tänkt att ske genom styrd borrning under Hallandsvägen för att påverka trafiken så lite som möjligt.

NSVA arbetar för närvarande med planering och projektering av projektet, vilket innebär att vi tar fram ritningar, beskrivningar och övriga handlingar som behövs för framtida entreprenad. Arbetet kommer att utföras av entreprenören NCC under hösten 2021.

Inom kort kommer en provgrop att grävas på södra sidan av Hallandsvägen, i grönytan väster om Mäshultsvägen, för kontroll av geotekniska förutsättningar.

Så påverkas du

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med omkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart igen innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.