Båstad: Christian II väg – ny dricksvattenledning

NSVA lägger ny vattenledning i Christian II väg under 2021 i samband med att kommunen ska asfaltera om gatan. 

Så påverkas du

Grävarbetena är nu klara längs Christian II:s väg och samtliga fastigheter längs vägen har blivit omkopplade till den nya vattenledningen.

Mindre justeringar av ytorna samt några andra mindre arbeten, inklusive avetablering av arbetsplatsen, kommer att ske under vecka 28 varefter NCC tar semester under några veckor.

NCC återkommer under vecka 32 för att lägga första lagret med asfalt på de ytor som nu ligger i grus. Därefter kommer ytorna att städas av och den slutliga asfalteringen av hela gatans bredd kommer att utföras senare i höst av Båstad kommuns entreprenör.

Efterbesiktning av era fastigheter kommer att utföras i höst av samma företag som gjorde förbesiktningarna, Forcit Consulting AB. De kommer att kontakta er innan.

Hur påverkas trafiken?

Framkomligheten på Christian II väg kommer under tiden grävarbetena pågår att vara begränsad. Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik men boende på gatan ska kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet av vägen under tiden arbetena pågår utom just när grävning pågår utanför den egna fastigheten. Då man arbetar sig uppåt i gatan efterhand kommer tiden som vi gräver utanför respektive fastighet att bli begränsad.