Hyllinge: Parkgatan, Torget och Genvägen – Omläggningsarbete av VA-ledningar

NSVA planerar att utföra omläggningsarbeten på avlopps-, dagvatten- och vattenledningarna i Parkgatan, Torget och Genvägen. I dessa gator finns det idag ledningar som är äldre och särskilt vattenledningen har orsakat en del driftproblematik.

Detta gör vi

Arbetet innebär att gamla ledningar för avlopps-, dagvatten- och dricksvattenledningar byts ut i gatorna.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår, NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med de olägenheter som projektet medför.

Etappindelningar och trafikpåverkan

Etapperna kommer vara stängda för trafik när de pågår och öppnas upp för trafik när de är avslutade.

Etapp 1 (korsningen Allégatan/Postagatan) vecka 48 – vecka 2 (2020/21)
Etapp 2 (korsningen Postgatan/Parkgatan) vecka 1– vecka 5 (2021)
Etapp 3 (Genvägen) vecka 4 – vecka 7 (2021)
Etapp 4 (Torget) vecka 6 – vecka 9 (2021)
Inkoppling av nya serviser till fastigheter vecka 12 – vecka 14 (2021)

Asfaltering sker preliminärt i april månad.

Övrigt

NSVA kommer fortlöpande att meddela om uppdaterade tider och om andra omständigheter som berör fastighetsägaren.