Åstorp: Mellan Björnås och Södra industriområdet – ny dricksvattenledning

Med anledning av redan utförd och kommande exploatering av Södra industriområdet i Åstorp finns ett ökande behov av vattenkapacitet för att även i framtiden kunna försörja industriområdet och i förlängningen Hyllie med dricksvatten.

Det här gör vi

NSVA är nu klara med projekteringsarbetet, det vill säga arbetet med att ta fram de ritningar och undersökningar som krävs för att genomföra arbetet med att bygga en ny vattenledning till industriområdet och därmed öka kapaciteten. Just nu pågår upphandling av entreprenör.

Så påverkas du

På kort sikt kommer detta att innebära att personal främst från NSVA AB eller Norconsult AB kommer att röra sig inom området nedan för att utreda projektets förutsättningar. Vid behov kommer också kontakt tas med enskilda fastighetsägare för att utreda förutsättningarna på specifika fastigheter.

På längre sikt kommer arbetet med att gräva nya ledningar att innebära korta driftstörningar på dricksvattennätet när nya ledningar kopplas in. Även trafikstörningar och bullrande verksamhet kommer att förekomma. Ni kommer att informeras ytterligare innan arbeten med grävning och dylikt påbörjas i området.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.