Åstorp: Kapellgatan – Nya VA-ledningar

VA-ledningarna har under de senaste åren bytts ut på Västervång i Åstorp. För några år sedan renoverades VA-ledningarna i norra delen av Kapellgatan. Nu kommer VA-ledningarna i sista delen av Kapellgatan, i sträckan mellan Pilgatan och Trädgårdsgatan, att bytas ut mot nya.

Detta gör vi

Under perioden mars-juni 2020 kommer VA-ledningarna i sista delen av Kapellgatan, i sträckan mellan Pilgatan och Trädgårdsgatan, att bytas ut mot nya.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren. Företaget Bergsäker som ska besiktiga fastigheterna längs Kapellgatan kommer under entreprenadtiden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Dock kommer man i princip under hela tiden kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet på Kapellgatan. Möjligheten att nå sin fastighet med bil blir begränsad under den tid man gräver precis utanför fastigheten. Just när grävarbetet pågår utanför ens fastighet måste berörd(a) parkera någon annanstans.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med ovanstående.